Nevezési feltételek

Írottkő Hegyi Futóverseny 2024

Versenyszabályzat

2024. október 06.

1. A VERSENYSZABÁLYZAT ELFOGADÁSÁRÓL

Az Írottkő Hegyi Futóverseny indulójaként kötelező elfogadnia és betartania a versenykiírásban és versenyszabályzatban foglaltakat. A versenykiírás és versenyszabályzat minden részletének megértése és betartása a résztvevő felelőssége.

2. EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT

A futóknak saját felelősségük, hogy az általuk választott versenytávhoz megfelelő fizikai és mentális állapotban álljanak elő a versenyre. Azokat a futókat, akik nem megfelelő fizikai vagy mentális állapotban vannak, a versenyszervezők és az egészségügyi személyzet tagjai bármelyik ponton kizárhatják a versenyből az érintett futó biztonsága érdekében. A futók feladata, hogy a saját egészségük és biztonságuk érdekében megfelelően felkészüljenek a versenyre.

3. KÖTELEZŐ FELSZERELÉS:

7 km – FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY, POHÁR

18 km – MOBILTELEFON BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN, POHÁR, FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY

46 km – MOBILTELEFON BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN,
MINIMUM FÉL LITERES VÍZTARTÁLY ÉS POHÁR,
VAGY MINIMUM FÉL LITERES KULACS,
SZÉL VAGY ESŐKABÁT A FUTÓ MÉRETÉBEN,
IZOLÁCIÓS FÓLIA,
MINI SZEMETESZSÁK,
FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY

80 km – MOBILTELEFON BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN,
MINIMUM FÉL LITERES VÍZTARTÁLY ÉS POHÁR,
VAGY MINIMUM FÉL LITERES KULACS,
FEJLÁMPA
SZÉL VAGY ESŐKABÁT A FUTÓ MÉRETÉBEN,
IZOLÁCIÓS FÓLIA,
MINI SZEMETESZSÁK,
FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNY

4. FOTÓK, VIDEÓK, DRÓN FELVÉTELEK

A résztvevő a versenyszabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a
rendezvényről képek, videó felvételek illetve képes anyaggal kiegészülő sajtó
beszámolók készülhetnek a verseny során. Ezekkel a multimédiás anyagokkal a
szervezők rendelkeznek, azokat harmadik személy rendelkezésére bocsáthatják. A
versenyzőnek semmilyen jogi követelése nem lehet a versenyen és az azzal
kapcsolatos kísérő rendezvényeken készült anyagok megjelenése miatt!

5. A VERSENYZŐ FELKÉSZÜLTSÉGE

A versenyzőknek tisztában kell lenniük a verseny sajátosságaival, beleértve a választott táv hosszát és nehézségét, valamint szükségessé teszik a tökéletes felkészülést és a hegyi jártasságot. A „félig önellátó verseny” kifejezés alatt azt értjük, hogy a futók két frissítőpont között, alkalmazkodva az adott helyzethez, képesek önellátó módon megoldani problémáikat.
A pályabírók jogosultak a verseny ideje alatt bármikor ellenőrizni a kötelező felszereléseket. A futók, akik megtagadják vagy akadályozzák az ellenőrzést, azonnali kizárásra kerülnek.
Személyes asszisztencia csak a frissítőpontokon vehető igénybe. A futókat versenyen kívüli személy nem kísérheti.

6. A NEVEZÉS MÓDOSÍTÁSA

A nevezés módosítása vagy lemondása a következők szerint történhet:
• A nevezés módosítása 2024. szeptember 17-ig kérhető. Ezt követően a nevezést nem lehet módosítani, és a nevezési díjat sem áll módunkban visszatéríteni.
• A nevezés lemondása 2024. augusztus 31-ig lehetséges. A lemondást kizárólag írásban fogadjuk el, amelyben fel kell tüntetni a lemondás tényét, a nevezéskor megadott nevet és elérhetőséget, valamint azt a számlaszámot és nevet, amelyre az esetleges visszatérítést utalhatjuk.
• A visszatérítendő összeg a nevezési díj összegéből a banki tranzakciós és könyvelési díjak levonása után számított összeg lesz.
• 2024. szeptember 01. és 2024. szeptember 17. közötti lemondás esetén a megfizetett nevezési díj 50%-át tudjuk visszatéríteni, szintén a fent említett költségek levonása után. A módosítási vagy lemondási igényt szintén írásban kell jelezni a szervezők felé.

7. VIS MAJOR

A nevezett futó elfogadja, hogy ha elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt a versenyt nem lehet megrendezni, ideértve az időjárási körülményeket, természeti katasztrófákat, sztrájkot, blokádot, útvonal vagy területfoglalási engedély hiányát, verseny rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonását vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan okokat, a nevezési díj nem kerül visszafizetésre. A versenyszervező fenntartja a jogot a program helyszínének, időpontjának és a pálya útvonalának módosítására.

Ha a versenyt járvány, árvíz, természeti katasztrófa vagy más hasonló ok miatt 2024. szeptember 17. előtt törölni kell, a versenyzők két lehetőség közül választhatnak: vagy visszakérhetik a nevezési díjuk 50%-át, vagy két éven belül 100%-ban felhasználhatják a nevezési díjukat egy másik versenyünkön.

Ha a versenyt 2024. szeptember 17. után kell törölni hasonló okok miatt, a szervezők nem fizetnek vissza nevezési díjat, de a befizetett díjak 50%-a két éven belül felhasználható egy másik versenyükön.

8. ÚTVONAL

A szervező a verseny útvonalát gpx track formájában teszi elérhetővé, amelyet ajánlott órával vagy telefonnal követni. A szervező táblákkal, szalagokkal és felfestéssel segíti a tájékozódást, azonban előfordulhat, hogy ezek eltűnnek vagy sérülnek, ezért az útvonal esetén a hivatalosan meghatározott gpx track az irányadó.

A futóknak a közlekedés számára kialakított útvonalon is, kerékpárúton és járdán is kell haladniuk, és kötelesek betartani a közlekedési szabályokat, minden esetben jobbra tartási kötelezettségük van, és nem akadályozhatják egymást vagy másik járművet az útvonalon.
Mivel a verseny a forgalom elől nem elzárt útvonalon halad, a versenyzőknek tilos futás közben mindkét fülben fülhallgatóval zenét hallgatniuk. A szabályt megszegőket a rendezőség többszöri figyelmeztetés után kizárással büntetheti.

A nevező elfogadja, hogy a verseny útvonala több nem elzárt közutat keresztez, és ezeken a pontokon a résztvevő saját felelősségére halad át. A közlekedési szabályok érvényesek ezeken a pontokon, ahogy az a KRESZ-ben rögzítve van. A szervezők által megbízott biztonsági személyzet, például a pályabírók, figyelmeztethetik a versenyzőket a járművek elsőbbségére, és akár fel is tarthatják őket, amíg a forgalom áthalad. A pályabírók jogosultsága azonban nem terjed ki a járművek megállítására vagy a forgalomba történő beavatkozásra, csak a versenyzők feltartására korlátozódik. A szervezők nem vállalnak felelősséget olyan következményekért, amelyek abból erednek, hogy a versenyző figyelmen kívül hagyja az adott ponton érvényben lévő közúti közlekedési szabályokat, vagy a pályabírók és a rendőrség jelzéseit.

9. RAJTSZÁM

A verseny során a résztvevőnek a rajtszámot elől kell viselnie. Ha a futó a rajtszámot összehajtja, eltakarja, vagy nem megfelelően látható módon viseli a verseny alatt, a pályabírók figyelmeztetik. Ha többször is figyelmeztetik, akkor kizárhatják a versenyből.

10. TILOS

Az a versenyző, aki a verseny szabályait megsérti bármelyik alábbi ok miatt, kizárható a versenyből:
• Jármű igénybevétele (ideértve a kerékpáros kíséretet is)
• Útvonal levágása
• Megengedhetetlen és sportszerűtlen viselkedés a pontőrökkel vagy a     futótársakkal szemben
• Ellenőrző pont kihagyása
• Hiányzó kötelező felszerelés

11. FRISSÍTÉS

A nevezőknek tudomásul kell venniük, hogy a szervező minden induló számára vizet és izotóniás italt biztosít újratölthető poharakba a frissítő- és váltópontokon. A poharat a versenyző hozza magával, ezt a rajtszám átvételnél ellenőrizni fogják. A verseny során a szemetet csak a frissítő- és váltópontokban lehet elhelyezni, ahonnan a szervező eltávolítja azt. Az útvonalon tilos a szemét eldobása(!!!), a szabályok megsértése azonnali kizárást von maga után.

12. ÁLLATOK

Az állatokkal való futás tilos. A nevező elfogadja, hogy ezek megszegése esetén azonnali kizárás járhat. A versenyközpontba kutya kizárólag szájkosárral vihető be.

13. MARKETING ÉS REKLÁMTEVÉKENYSÉG

A verseny teljes helyszínén, a pontokon és az útvonalon bármilyen reklám és
marketing tevékenység csak a szervező előzetes írásbeli engedélyével végezhető!

14. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A verseny ideje alatt az elsősegély szolgálat állandóan elérhető lesz. Azonban a verseny távja miatt, az autók megérkezése a balesetet szenvedett vagy rosszul lévő résztvevőhöz hosszabb időt vehet igénybe.

15. BIZTOSÍTÁS

A nevező tudomásul veszi, hogy a nevezési díj biztosítást nem tartalmaz.

16. RENDELKEZÉSEK BETARTÁSA

Versenyzőnek az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. az erdő látogatására vonatkozó 91.§ (4) és (5) bekezdésben foglaltakat maradéktalanul be kell tartania, ill. fel kell hívnia a versenyen részt vevők figyelmét a rendelkezések betartására. A jogszabály szerint tehát az erdő látogatója, azaz jelen esetben a verseny résztvevője, az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, továbbá az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja. A verseny során a kijelölt út kivételével, gyalogosan sem vehető igénybe az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter magasságot el nem éri.